پایگاه علمی و آموزشی مدیریت بازرگانی بین الملل

پایگاه مطالب علمی و آموزشی مدیریت بازرگانی بین الملل ( کارشناسی ارشد ) و اصلاحات تخصصی مربوطه

پایگاه علمی و آموزشی مدیریت بازرگانی بین الملل

پایگاه مطالب علمی و آموزشی مدیریت بازرگانی بین الملل ( کارشناسی ارشد ) و اصلاحات تخصصی مربوطه

با عنایت به ضرورت فراگیری دوره فن آوری اطلاعات در دوره آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل و سهولت در ارائه مطالب آموزشی به اساتید محترم موسسه آموزش عالی فارابی ، و آشنایی با قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا جهت صنایع مختلف ، این وبلاگ با اهداف آموزش و علمی و تخصصی ایجاد تا مطالب آموزشی و یا تخصصی رشته مدیریت بازرگانی بین الملل در آن انعکاس داده شود و از انتقادات و نظرات و پیشنهادات صاحب نظران و اساتید جهت تکمیل موضوعات استقبال میگردد.

بایگانی

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600

فهرست:
یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت مترجم
مقدمه
پیشگفتار
یادداشت مترجم در مورد چاپ دوم UCP-۶۰۰
ماده ۱- کاربرد مقررات UCP
ماده ۲- تعاریف
ماده ۳- تفاسیر / مفاهیم
ماده ۴- اعتبارات در مقابل قراردادها
ماده ۵- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها
ماده ۶- قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد
ماده ۷- تعهدات بانک گشاینده
ماده ۸- تعهد بانک تائیدکننده
ماده ۹- ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه‌های مربوط
ماده ۱۰- اصلاحیه‌ها
ماده ۱۱- اعتبارات و اصلاحیه‌های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی
ماده ۱۲- تعیین بانک
ماده ۱۳- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی
ماده ۱۴- ضوابط بررسی اسناد
ماده ۱۵- تطبیق اسناد با شرایط اعتبار
ماده ۱۶- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به ...
ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت
ماده ۱۸- سیاهه بازرگانی
ماده ۱۹- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل
ماده ۲۰- بارنامه
ماده ۲۱- راه‌نامه دریایی غیرقابل معامله
ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست
ماده ۲۳- سند حمل هوایی
ماده ۲۴- اسناد حمل جاده‌ای، راه آهن یا آبراه داخلی
ماده ۲۵- رسید پیک، رسید پست یا گواهی پست
ماده ۲۶- "حمل روی عرشه"، "بارگیری و شمارش توسط فرستنده"، "محتویات طبق اظهار فرستنده" و "هزینه‌های اضافه بر کرایه حمل"
ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص
ماده ۲۸- سند و پوشش بیمه‌ای
ماده ۲۹- تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد
ماده ۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد
ماده ۳۱- حمل تدریجی یا برداشت‌های تدریجی
ماده ۳۲- برداشت اقساطی / حمل در دوره‌های معین
ماده ۳۳- ساعات ارائه اسناد
ماده ۳۴- عدم مسئولیت درمورد اصالت اسناد
ماده ۳۵- عدم مسئولیت درمورد مخابره و ترجمه پیام
ماده ۳۶- فورس ماژور (قوه قهریه)
ماده ۳۷- عدم مسئولیت درمورد عملکرد بانک‌های کارگزار
ماده ۳۸- اعتبارات قابل انتقال
ماده ۳۹- واگذاری عواید
الحاقیه برای ارائه الکترونیکی اسناد- نسخه ۱/۱ (eUCP)
ماده ۱e : محدوده eUCP
ماده ۲e : وابستگی eUCP به UCP
ماده ۳e : تعاریف
ماده ۴e : ساختار (فرمت)
ماده ۵e : ارائه اسناد
ماده ۶e : بررسی اسناد
ماده ۷e : اعلام ردی
ماده ۸e : اصل و رونوشت
ماده ۹e : تاریخ صدور
ماده ۱۰e : حمل
ماده ۱۱e : از بین رفتن مدارک الکترونیکی بعد از ارائه
ماده ۱۲e: عدم قبول مسئولیت اضافی برای ارائه مدارک الکترونیکی مشمول eUCP
درباره ی کتاب:
چاپ یازدهم کتاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP ۶۰۰) روانه بازار کتاب شد. بازنگری حاضر در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (موسوم به UCP) ششمین بازنگری این مقررات از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ است. این بازنگری محصول بیش از سه سال کار در کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی است. کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در اجلاس ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶ در پاریس که با حضور نمایندگانی از کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی تشکیل شد مقررات UCP ۶۰۰ را با رأی موافق کلیه اعضا و بدون حتی یک رأی مخالف به تصویب نهایی اعضای کمیسیون بانکداری ICC در پاریس رسید و تاریخ اجرای آن اول ژوئیه ۲۰۰۷ تعیین شد.

نکات مهم در تجدیدنظر سال ۲۰۰۷ نشریه ۶۰۰ به قرار زیر است:
تعداد مواد UCP از ۴۹ به ۳۹ ماده تقلیل یافت.
۵ ماده از UCP ۵۰۰ در مقررات جدید حذف شد.
۶ ماده جدید در مقررات UCP ۶۰۰ درج شد.
مقررات جدید به زبان ساده تر و روشن‌تری نگاشته شد.
 
منبع:ذوقی ،محمدصالح (1395 )،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600  ،نوبت چاپ 11